BaLTech Congress | 16-17 Mayıs 2022
Bildiri Gönderimi – Gönderim Kuralları - Biruni Üniversitesi

Bildiri Gönderimi – Gönderim Kuralları

  Bildiri Gönderimi – Gönderim Kuralları

  SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİSİ İLE KATILIM

  Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin en geç 6 Mayıs 2022 tarihine kadar kongre dillerinde (Türkçe ve İngilizce) özet metinler ile başvuru yapması gerekmektedir.

  Lütfen bildiri özetinizi laboratuvarkongresi@biruni.edu.tr ya da baltechcongress@biruni.edu.tr adreslerinden birine gönderiniz.

  Bildiri ve posterlerin çalışma türleri; orijinal araştırma ve derleme şeklinde olabilir.

  Bildiri sunmak isteyen öğrenciler; akademisyen refakatinde çalışmalarını hazırlamış olmalıdır.


  DEĞERLENDİRME SÜRECİ

  *Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular e-postada bunu belirtmelidir.

  Kongrenin bitiminde bilim kurulu tarafından yayınlanmaya değer bulunan akademik çalışmalar kongre özet kitabının dışında, editör onayından sonra;  “International Journal of Basic and Clinical Studies” isimli dergide İngilizce ve “Biruni Üniversitesi Sağlık ve Eğitim Bilimleri” isimli dergilerde Türkçe ve İngilizce tam metin olarak basılacaktır.


  BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

  • Özet gönderimlerinizin yapılandırılmış özet formatında olması beklenmektedir.
   (Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma)
  • 250-500 kelime arasında olmalı,
  • En az 5 adet anahtar kelime içermeli,
  • Özgün bir başlığa sahip olmalı,
  • Özet hem İngilizce hem Türkçe dilinde hazırlanmış olmalı,
  • Time New Roman karakterinde, 12 punto, iki yana yaslı yazılmalı,
  • 1,15 satır aralığı ile yazılmalı,
  • Sunum yapacak kişinin isminin altı çizili olmalı,
  • İletişime geçilecek yazar isminin yanına * işareti konulmalıdır.

  POSTER HAZIRLIĞI KURALLARI

  • Poster boyutları 80*120 cm ebatında olmalı,
  • Başlık büyük harflerle yazılmış olmalı,
  • Gövde metni kolaylıkla okunabilir olmalı,
  • Poster içeriğinde; özet, anahtar kelime, amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümler, muhakkak yer almalı,
  • Uluslararası poster hazırlama kurallarına uygun hazırlanmalıdır.

  SÖZLÜ BİLDİRİ HAZIRLIĞI KURALLARI

  • Sunum süreleri 10 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanmalı,
  • Sunumda powerpoint, prezi, canva vb. sunum hazırlama programlarından biri kullanılmalı,
  • Teknik problemlerin önüne geçilmesi amacıyla, hazırlanan sunumlar 16 Mayıs 2022 tarihine kadar laboratuvarkongresi@biruni.edu.tr ya da baltechcongress@biruni.edu.tr adreslerine gönderilmiş olmalıdır.